Synonymer til presispunktlig

punktlig, akkurat, avpasset, eksakt, korrekt, nøyaktig, disiplinert, metodisk, nøye, omsorgsfull, ordentlig, pertentlig, planmessig, presis, regelmessig, regelrett, ryddig, samvittighetsfull, sirlig, skapelig, skikkelig, skrupuløs, systematisk