Synonymer til press

hemning, lenker, makt, maktspråk, plikt, prokrustesseng, slaveri, trelldom, trugsmål, trussel, trykk, tvang, tvangstrøye, tyranni, ufrihet, underkuelse, undertrykkelse, vold, åk, age, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrkemakt, embetsverk, instans, organ, rådighet, statsmakt, øvrighetmakt, tva