Synonymer til prest

bedende, bábíer, biskop, buddhist, hindu, imam, islamist, kristen, lama, medisinmann, mediterende, muslim, overhode, pastor, pave, shaman, taoist, troende, kirkeledelse, kirkestyre, menighetsråd, menighetsstyrebiskop, andektig, gudfryktig, hellig, hinduistisk, islamistisk, jøde, muslimsk, religiøs, taoistisk, åndeligbuddhist, åndeligbábíer, dominikaner, frelst, from, gudsbarn, gudsfryktig, helgen, katar, katolikk, kirkegjenger, klerikal, klerk, kriste