Synonymer til prins(esse)sjef

sjef, anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, foresatt, forvalter, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, planlegger, general, offisersjef, hjernemasse, hjernestammen, intelligens, kontrollsenter, lillehjernen, nervesystemets sentrum, små grå, storehjernen, tanke