Synonymer til prinsipp

angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, visangrepsmåte, innfallsvinkel, løsningsmetode, problemstilling, visarbeidsmåte, fremgangsmåte, konvensjon, skikk, tradisjon, doktrine, læresetning, teorem, visframgangsmåte, vismetode, løsnin