Synonymer til prisfall

deflasjon, stige i verdi, verdiforøkelse, verdistigning, verdiøkning