Synonymer til prisstigning

inflasjon, synke i verdi, verdifall, verdiforringelse, verditap