Synonymer til problemstilling

angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, visangrepsmåte, innfallsvinkel, løsningsmetode, visframgangsmåte, vismetode, tilnærmingsmåtemetode, fremgangsmåte, konvensjon, skik