Synonymer til produksjon og forbruk

midler, arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, skattekammermidler, beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, kapital, likvider, mynt, penger, sedler, skilling, slant, slanter, summer, valuta, verdi, økonomimidler, pengemidler (muntlig mening), pengesystem, økonomi, verdiøkonomi