Synonymer til program

agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, mål, målsetting, opplegg, plan, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplan, akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivakkreditiv, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, programerklæring, proklamasjon, applikasjon, dataprogram, kildekode, kode, programkodeapplikasjon, mykvare (muntlig mening), programvare, software, skrivattest, progr