Synonymer til programvare

applikasjon, dataprogram, kildekode, kode, program, programkodeapplikasjon, mykvare (muntlig mening), software, agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, mål, målsetting, opplegg, plan, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplanprogram, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, programerklæring, proklamasjonprogram, programkodeprogram