Synonymer til proklamasjonaval

aval, akkreditiv, attest, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, ansvar, betryggelse, brev, dekning, forsikring, garanti, hjemmel, kausjon, kriterium, lånegaranti, pant, sikkerhet, trygghet, vern