Synonymer til proklamasjonkunngjøring

kunngjøring, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, annonse, avertissement, bekjentgjørelse, edikt, informasjon, kommunike, lansering, lysing, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, proklamasjon, propaganda, publisering, reklame, rundskriv, sirkulærekunngjøring, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, kjennskap, kommentar, note, tips, underretning, vink