Synonymer til proklamasjonmanifest

manifest, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, annonse, avertissement, bekjentgjørelse, edikt, informasjon, kommunike, lansering, lysing, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, proklamasjon, propaganda, publisering, reklame, rundskriv, sirkulæremanifest, eksplisitt, forklarende, klar, tydelig, åpenbar