Synonymer til proklamasjonordre

ordre, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, program, programerklæring, befaling, beskjed, bud, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, parole, påbud, pålegg, vilje