Synonymer til proskripsjon

bann, boikott, demonstrasjon, embargo, forbud, gjenmæle, innsigelse, innvending, interdikt, klage, motmæle, nei, nekt, opposisjon, protest, ramaskrik, reservasjon, stopp, tabu, vetobann, deportasjon, eksil, ekskludering, forvisning, relegasjon, utelukkelse, utestengelse, avslag, avvisning, blokkering, diskvalifikasjon, forakt, løpepass, refusjon, sensur, sladd, streik, utestengelseutelukkelse, pr