Synonymer til protese

avløsning, bot, erstatning, etterligning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, refusjon, substitutt, surrogat, vederlag, vederlagbot, avstraffelse, dom, fengsel, frihetstap, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, vederlagerstatning, vederlagetterligning, avskrift, duplikat, duplo, kopi, replika, reproduksjonetterligning, dobling, dublering, etteraping, fotografering, ganging, herming, imitasjon, kopiering, lage dubletter, multiplikasjon, etterlign