Synonymer til provisjon

arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, midler, opplag, proviant, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, skattekammer, skattekammerbatteri, formasjon, formering, kolonne, slagorden, stillingbatteri, geledd, kordong, , linje, manngard, rad, rekke, rekkefølge, sekvens, serie, sett, suite, syklus, tog, turnus, mid