Synonymer til pumpe

bunnskrape, gjøre rent bord, helle (ut), klargjøre, lense, losse, rydde, snaue, tømme, øse, argumentere, begrunne, forklare, godtgjøre, grunngi, opplyse, orientere, støtte, underbygge, utgreieklargjøre, arrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, kna, omarbeide, pleie, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, vaskeklargjøre, avdekke, avklare, avslutte, avsløre, bringe rede i, finne ut av, få rede på, kaste lys over, klarne, løse, nøste/rulle opp, oppklare, utredeklargjøre, ø