Synonymer til punkt

avsnitt, alder, epoke, fase, historie, milepæl, moment, måned, periode, stadium, stund, tid, tideverv, tidsalder, tidsperiode, tidsrom, tidsskifte, uke, år, æra, øyeblikkavsnitt, del, kapittel, paragraf, segment, bindestrek, hermetegn, interpunksjonstegn, kolon, komma, punktum, semikolon, skilletegn, skråstrek, spørsmålstegn, tegn, utropstegn, andel, bit, dose, fragment, komponent, kvanta, lapp, mengde, part, rasjon, stubb, stump, stykkedel,