Synonymer til punktlig

avpasset, akkurat, eksakt, korrekt, nøyaktig, presis, disiplinert, metodisk, nøye, omsorgsfull, ordentlig, pertentlig, planmessig, regelmessig, regelrett, ryddig, samvittighetsfull, sirlig, skapelig, skikkelig, skrupuløs, systematisk, punktlignøyaktig, bred, detaljert, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftignøyaktig, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, gjennomført, i dybden, omfattende, omh