Synonymer til punktligakkurat

akkurat, avpasset, eksakt, korrekt, nøyaktig, presis, for kort tid siden, forleden, i sted, nettopp, nylig, nyss