Synonymer til punktligkorrekt

korrekt, akkurat, avpasset, eksakt, nøyaktig, presis, beviselig, bevist, faktisk, objektiv, realistisk, reell, riktig, sann, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, virkelig, vitnefast