Synonymer til punktlignøyaktig

nøyaktig, akkurat, avpasset, eksakt, korrekt, presis, bred, detaljert, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftignøyaktig, disiplinert, metodisk, nøye, omsorgsfull, ordentlig, pertentlig, planmessig, punktlig, regelmessig, regelrett, ryddig, samvittighetsfull, sirlig, skapelig, skikkelig, skrupuløs, systematisk