Synonymer til purgatorium

Gehenna, det hinsidige, dødsriket, Hades, Hel, helvete, inferno, pandemonium, skjærsild, svovelpøl, underverdenen, de evige jaktmarker, eden, Guds rike, himmelen, himmelriket, nirvana, paradis, valhalldet hinsidige, valhalldødsriket, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehaghelvete, purgato