Synonymer til rådighet

bemyndigelse, adgang, atkomst, bevilling, fullmakt, konsesjon, lisens, løyve, tillatelsebemyndigelse, age, autoritet, bestemthet, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrkebemyndigelse, embetsverk, instans, organ, statsmakt, øvrighet, administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk, vesenembetsverk, tillatelsefullmakt, styrkefullmakt, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjonfullmakt, embetsver