Synonymer til råufølsom

ufølsom, apatisk, doven, følelsesløs, lidenskapsløs, likegyldig, nummen, overfladisk, overlegen, avgjort, bestemt, fast, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufør, ugjenkallelig, urokkelig, urørlig, værfast