Synonymer til rabiat

avsindig, besatt, forrykt, forstyrret, fra forstanden, fra vettet, gal, galen, ikke riktig klok/navla, ikke vel bevart, manisk, paranoid, pling i bollen (muntlig mening), psykopatisk, rusk, sinnsforvirret, sinnssyk, skjør, skrullete, sprø, sprøyte gal, steingal, utilregnelig, vanvittig, vill, barbarisk, bestialsk, brutal, hardhjertet, hensynsløs, kynisk, taktløs, umenneskelig, voldelig, voldsombarbarisk, fri, hemningsløs, i vilden sky, lavtstående, naturlig, primitiv, , tøylesløs, ubehersket, ubendig, uhemmet, ukultivert, umiddelbar, uordnet, usivilisert, usjenert, ustyrlig, utemmet, vilter, villbesatt, bestemt, ensporet, fiksert, fokusert, intens, konsentrert, målrettet, opptatt, ikke riktig klok/nav