Synonymer til ramle

dale, avta, bedage seg, blekne, bli lavere/mindre/svakere, dabbe, dempes, ebbe, falle, forminskes, forsvinne, gå ned, krympe, løye, minke, minske, minskes, nee, reduseres, skrumpe, slakne, spakne, svekkes, svinne, tape seg, veiknedale, deise, dette, dratte, dumpe, gli, gå i bakken, gå omkull, gå over ende, gå på hode, rape, rause, segne, sige sammen, snuble, snåve, stupe, styrte, tryne, tumle, velte, brake, bråke, drønne, dundre, herje, holde leven, husere, lage hurlumhei, lage leven, lage oppstyr, larme, romstere, rumle, sette huset på ende, sjaue, skralle, skråle, smelle, styre, ståke, støye, tordne, gå p