Synonymer til rapport

beretning, beskjed, brev, bud, erklæring, etterretning, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, reklame, rykte, sladder, anvisning, data, empiri, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, note, tips, underretning, vinkbeskjed, befaling, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, pålegg, viljebeskjed, sladderbeskjed, huskelapp, huskeliste, memo, memorandum, notis, påminnelse, akkreditiv, akt, aktstykke, ark, arkivalie, attest, bilag, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivbrev, ansvar, aval, betryggelse, dekning