Synonymer til raspe

klore, fatte, gripe, hake, henge, holde, huke, huke tak i, klamre, klenge, klyngeklore, krasse, rive, skrape, lepje, sleike, slikke, skraperaspe, bryte ned, demolere, forderve, forringe, gjøre ende på, gjøre hakkemat av, gjøre hærverk, herje, husere, ikke la det bli stein tilbake på stein, jevne med jorda, knekke, knuse, legge i grus, legge øde, ramponere, rasere, skade, tilintetgjøre, utslette, vandalisere, øde, ødeleggerive, alvorsprat, bredside, det glatte lag, formaning, gardinpreken, irettesettelse, kjeft, knubbord, knups, korreks, moralpreken, oppstrammer, overhaling, overhøvling, påpakning, reprimande, røffel, skjenn, skjennepreken, skyllebøtte, tilsnakk, tordentale, vondordskrape, riveskrape, skure