Synonymer til rause

dale, avta, bedage seg, blekne, bli lavere/mindre/svakere, dabbe, dempes, ebbe, falle, forminskes, forsvinne, gå ned, krympe, løye, minke, minske, minskes, nee, reduseres, skrumpe, slakne, spakne, svekkes, svinne, tape seg, veiknedale, deise, dette, dratte, dumpe, gli, gå i bakken, gå omkull, gå over ende, gå på hode, ramle, rape, segne, sige sammen, snuble, snåve, stupe, styrte, tryne, tumle, velte, veltedette, denne, inneværende, nåværende,