Synonymer til realistisk

allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapelig, anslagsvis, antatt, plausibel, sannsynlig, til å forvente, troverdig, ventet, virkelighetstroanslagsvis, bortimot, cirka, ganske, henimot, henved, i nærheten av, nesten, noenlunde, nærmere, om lag, omkring, omtrent, rundt regna, tilnærmet, virkelighetstro, beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefast, virke