Synonymer til reduksjonsvinn

svinn, diminuendo, diminutiv, emolument, fradrag, fratrekk, minking, minsking, disfavør, forlis, katastrofe, mangel, mink, nederlag, skade, skår, tap, uhell, underskudd