Synonymer til referanse

fotnote, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkfotnote, bagatell, detalj, filleting, ubetydelighetfotnote, kildehenvisning, sluttnotefotnote, notat, angivelse, beskrivelse, definisjon, forklaringhenvisning, vinkhenvisning, sluttnote, akkreditiv, akt, aktstykke, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivnote, kunngj