Synonymer til refusjon

avløsning, bot, erstatning, etterligning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, substitutt, surrogat, vederlag, avslag, avvisning, blokkering, boikott, diskvalifikasjon, forakt, løpepass, nei, sensur, sladd, streik, utelukkelse, utestengelseavslag, prisreduksjon, rabatt, salg, tilbud, avbud, avrunding, avslutning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløpavvisning, utestengelse, utestengelseboikott, bann, demonstrasjon, embargo, forbud, gjenmæle, innsigelse, innvending, interdikt, klage, motmæle, nekt, opposisjon, protest, ramaskrik, reservasjon, stop