Synonymer til regelbasert

normert, normrett, ordnet, regelrett, disiplinert, metodisk, nøyaktig, nøye, omsorgsfull, ordentlig, pertentlig, planmessig, presis, punktlig, regelmessig, ryddig, samvittighetsfull, sirlig, skapelig, skikkelig, skrupuløs, systematiskregelrett