Synonymer til regelbinding

avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, reduksjon, restriksjon, unntakavgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskilling, unntakbegrensning, bredde, domensjon, format, grad, innhold, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, register, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volum, avbrekk, avbrytelse, brems, bøyg, flaskehals, forhindring, forstyrrelse, hemsko, hinder, hindring, klausul, snublestein, stans, stengsel, stopp, stopper, strek i regningen, vanske, vanskelighetforbehold, unntak,