Synonymer til regelrett

disiplinert, metodisk, nøyaktig, nøye, omsorgsfull, ordentlig, pertentlig, planmessig, presis, punktlig, regelmessig, ryddig, samvittighetsfull, sirlig, skapelig, skikkelig, skrupuløs, systematisk, normert, normrett, ordnet, regelbasert, akkurat, avpasset, eksakt, korrekt, punktlignøyaktig, bred, detaljert, fyldig, grundig, i det vide og brede, inngående, lang, langvarig, minutiøs, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftignøyaktig, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, gjennomført, i dybden, omfattende, omhyggelig, profesjonelt,