Synonymer til register

aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag, begrensning, avgrensing, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, unntakbegrensning, bredde, domensjon, format, grad, innhold, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volum, avstand, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, hulmål, høyde, lengdemål, mengde, porsjon, tykkelsebredde, diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventa