Synonymer til regnskapsfører

bokfører, pengebehandler, revisor, revisorpengebehandler, forvalter, samfunnsviter, økonom