Synonymer til regulering

avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, sammenheng, struktur, system, valg, bevoktning, ettersyn, kommando, kontroll, ledelse, oppfølging, oppsyn, overvåking, overvåkning, spionasje, analyse, befaring, besiktigelse, eksaminasjon, etterforskning, forskning, forsøk, gallup, gjennomsyn, granskning, inspeksjon, lesning, måling, mønstring, observasjon, prøve, ransakning, rassia, sjekk, spørreundersøkelse, studie, test, undersøkelse, undersøkningettersyn, behandling, fiks, flikking, lappverk, overhaling, pass, pleie, reparasjon, røkt, stell, utbedring, vedlikeholdettersyn, beskyttelse, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, nestekjærlighet, omsorg, omsyn, omtanke, oppmerksomhet, sut, ta seg av noen, tilsyn, varetekt, vennlighetettersyn