Synonymer til rekke

batteri, arsenal, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, midler, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, skattekammerbatteri, formasjon, formering, kolonne, slagorden, stillingbatteri, geledd, kordong, , linje, manngard, rad, rekkefølge, sekvens, serie, sett, suite, syklus, tog, turnus, betale, anskaffe, bestikke, bestille, erverve, gå til innkjøp/anskaffelse av, handle, importere, innføre, investere i, kjøpe, kjøpslå, løse (billett), overta, shoppe, skaffe segbetale, bekoste, dekke, finansiere, gjøre opp, godtgjøre, honorere, lønnebetale, bevilge, bringe, by, dele ut, donere, forære, framby, gi, gi bort, levere, overbringe, overdra, overlevere, overrekke, sende, servere, skjenke, allokere, tildeledele ut, se