Synonymer til religiøs

andektig, aktpågivende, aktsom, anspent, bevisst, interessert, klar, konsentrert, lutter øre, lydhør, observant, oppmerksom, opptatt, oppvakt, på vakt, spent, tilstede, våkenandektig, alvorlig, alvorsfull, alvorstung, dyp, dyster, formell, humørløs, høystemt, høytidelig, nedtrykt, patetisk, pompøs, seriøs, stiv, viktigandektig, bábíer, buddhist, gudfryktig, hellig, hinduistisk, islamistisk, jøde, kristen, muslimsk, taoistisk, troende, åndelig, åndeligbuddhist, bedende, biskop, hindu, imam, islamist, lama, medisinmann, mediterende, muslim, overhode, pastor, pave, prest, shaman, taoist, åndeligbábíer, hin