Synonymer til religionsutøvelse

dåp, fotvasking, hellig handling, hellig rituale, konfirmasjon, kult, kultus, messe, mysterie, nattverd, ordinasjon, rituell handling, sakrament, siste olje, skriftemål, sykesalving, vielse, andakt, bønn, bønnestund, gudstjeneste, høyme