Synonymer til reminisens

avfall, boss, rask, skrap, søppelavfall, etterlatenskap, fossil, levning, relikt, rest, ruin, slant, stump, vrak, avglans, erfaring, erindring, hukommelse, husk, minne, minnesmerke, minnespenn, monument, opplevelse, suvenir, anskuelse, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, vitenerfaring, suvenirerfaring, dyktighet, dømmekraft, fornuft, forstand, intelligens, klokskap, kløkt, kyndighet, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom, viten