Synonymer til renne

avløp, dren, grøft, kloakk, kulvert, os, rør, sluk, sluse, åpning, avtrykk, bule, bulk, dal, dump, fals, fordypning, forsenkning, fure, grav, grop, hakk, hull, hulning, krater, kulp, lomme, nisje, revne, rynke, senkning, sjakt, skål, spor, søkk, beinfly, fare, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, ile, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, trave, bli borte, desertere, dra, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, hoppe av, løpe bort, reise, rømme, stikke av, stryke sin kos, unnfly, unnslippe, unnvikebli borte, gjøre svenske av seg, glimre ved sitt fravær, ikke komme, skofte, skulke, streike, ta fri, utebli, søkkdal, badebasseng, basseng, beholder, bekken, cisterne, kum, reservoar, sisterne, svømmebasseng, swimmingpool, tank, vannbeholder, brist, djupål,