Synonymer til rense

adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, utvikle, videreutvikle, øke verdien, bade, desinfisere, dusje, rengjøre, sjamponere, skrubbe, skylle, spyle, tvette, vaske, bane, ansettelse, arbeid, befatning, beskjeftigelse, bransje, erverv, fag, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, oppgave, praksis, profesjon, stilling, sysselsetting, verv, virke, yrkebane, bestemmelse, fatum, forsyn, forutbestemmelse, lagnad, lodd, predestinasjon, skjebne, styrelsebane, bryte, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rydde, sanere, skuffebane, dyrekrets, ellipse, halo, korona, krans, krets, oval, periferi, ring, runde, runding, sfære, sirkel, syklus, zodiakbane, hold, kurs, lei, retning, side, vei, adaptere, akklimatisere, avpasse, forme, føye, innordne, jenke, justere, modifisere, regulere, rette inn, stille, tillempe, tilpasse, tilvennebearbeide, løf