Synonymer til replika

avskrift, duplikat, duplo, etterligning, kopi, reproduksjon, avløsning, bot, erstatning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlagetterligning, reproduksjonetterligning, dobling, dublering, etteraping, fotografering, ganging, herming, imitasjon, kopiering, lage dubletter, multiplikasjon