Synonymer til represalier

avstraffelse, bot, dom, erstatning, fengsel, frihetstap, gjengjeld, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, slaveri, straff, straffedom, tukt, vederlag, blodhevn, angrep, bakangrep, blodsutgydelser, feide, fektekamp, felttog, forfølgelse, hevntokt, ild, kamp, korstog, krig, overfall, strid, sverdslag, tokt, trefning, tumult, tvekamp, voldblodhevn, hevn, revansj, revansje, vendetta, avløsning, etterligning, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlagbot, vederlagdom, basilika, bedehus, forsamlingshus, gudshus, helligdom, kapell, katedral, kirke, menighet, menighetshus, moske, stavkirke, synagoge, tabernakel, tempel, trossamfunn, etterligni